Statutowe cele Fundacji to:

1. Wsparcie, propagowanie i aktywizacja rozwoju rzemiosła unikatowego i rękodzieła branżowego w tym: jubilerstwa, złotnictwa, grawerstwa, brązownictwa, bursztynnictwa i zegarmistrzostwa
2. Popieranie i promocja innowacyjności i konkurencyjności rzemiosła w Polsce i za granicą
3. Udzielanie pomocy w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz kształtowanie postaw społecznych i etyki zawodowej
4. Integracja i umacnianie więzi środowiskowej
5. Promocja polskiego dziedzictwa narodowego, będącego elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego
6. Wspieranie młodych talentów w zawodach wymienionych w ust.1