Fundacja Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej ma siedzibę przy ul. Piekarskiej 20, koło pomnika Jana Kilińskiego na Starym Mieście w Warszawie, w pomieszczeniach Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy.

Adres korespondencyjny:

Fundacja Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej (w Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy), ul. Piekarska 20, 00-264, Warszawa

Ponieważ wszystkie funkcje w organach Fundacji sprawowane są społecznie, to spotkania z przedstawicielami Fundacji możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu.

Adresy kontaktowe:

Zarząd: biuro@fundacjajubilerska.pl

Rada: biuro@fundacjajubilerska.pl

W sprawach związanych z Polskim Targami Złotniczo-Jubilerskimi na EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie prosimy o kontakt z Biurem Organizacji Targów i Komisarzem Targów, które jest czynne w godzinach 08 – 16 w dni robocze:

e-mail: targi@tjexpo.pl

infolinia: 732 482 482

Fundacja posiada konto bankowe w Banku PEKAO SA:

Konto