Fundacja została powołana by zjednoczyć branżę wokół wspólnych celów.

Dla zachowania pełnej przejrzystości Fundatorzy powołali jedynie Fundację do życia, dobrowolnie deklarując wpłaty na rzecz Funduszu Założycielskiego, natomiast nie posiadają w niej żadnej władzy.

Najwyższym organem w Fundacji jest Rada, bieżącą pracą kieruje Zarząd, a w działaniu pomaga wiedzą i doświadczeniem Rada Programowa.

Obecnie w skład Rady Fundacji wchodzą:

1. Stefan Duk – Przewodniczący
2. Michał Kwiatkiewicz – Wiceprzewodniczący
3. Marek Drzażdżyński – Sekretarz
4. Bartosz Borowczyk
5. Piotr Gajewski
6. Jerzy Stefanek

Zarząd pracuje w składzie:

1. Grażyna Sulewska – Prezes
2. Dariusz Godziebiewski – Wiceprezes
3. Jerzy Macur – Wiceprezes

Rada Programowa zostanie utworzona wkrótce.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którym na sercu leży jedność branży i jej rozwój.